Správa rodinného cash flow

SÁRA

Je profesionální online software, nástroj pro detailní analýzu, správu a následnou péči o jednotlivce nebo rodinu.

SÁRA má návodné a intuitivní ovládání pro každého finančního, pojišťovacího poradce ať už s menšími či většími zkušenostmi v oblasti komplexního finančního poradenství.

Cílem výstupu ze SÁRY je optimální krytí rizik jednotlivce, rodiny a zhodnocení jejich volných prostředků, tvorba krátkodobých a dlouhodobých rezerv včetně spoření na důchod. SÁRA optimalizuje rodinné cash flow.

Poradci poskytuje ochranu před novelou občanského zákoníku, Českou národní bankou, povinnostmi vyplývajícími ze zákona 170/2018 Sb., nařízením GDPR.

Klient ví přesně na jaká rizika je pojištěný, co může očekávat; má ucelený přehled o celé správě svého rodinného cash flow včetně svojí následné péče.

SÁRA byla vyvinuta našimi odborníky na základě potřeb klientů a podnětů našich poradců z „terénu“.

Vzdělává poradce a klienty v jejich finanční gramotnosti, umožňuje jim porozumět financím a správně s nimi zacházet v nečekaných životních situacích. Poradcům přináší dlouhodobý vztah s klientem, jeho spokojenost, věrnost a odměnu ve formě provizí nejen z prolongačních ale i nových obchodů. Poradce o své klienty prostřednictvím SÁRY pečuje v čase.

SÁRA umožňuje uložení analýzy do Vašeho systému, nebo také do administrativního systému MIA k ostatním dokumentům klienta. Tímto má poradce i klient zaručený přístup k analýze i ostatním dokumentům odkudkoliv a kdykoliv.

Pokud k tomu všemu má klient přístup do systému, má tak absolutní kontrolu nad svými smlouvami včetně upozornění na jejich výročí a termíny plateb pojistného.